Струговане

Разполагаме с 4-осен Стругов център с ЦПУ с марка DMG за механична обработка на средно-габаритни детайли. Изключително важна е способността на машината при една установка на материала да извърши както стругови така и фрезови обработки. Това допринася за повишаване качеството на извършените обработки и тяхното повторение в серийна работа.

Системата за управление на 4-осният струг, с който разполагаме CNC DMG CTX 510 ecoline,  SIEMENS 840D и точността на позициониране на механична част, позволяват изработката на високо прецизни детайли, като: цилиндрични детайли, валове, стругови детайли и много други.

Обработваме широк спектър материали, като месинг, черна и неръждаема стомана, алуминий и пластмаса.

При струговането се извършва пълна обработка на метални повърхности с една настройка и без подмяна на инструментите на машината. Механичната обработка позволява създаването на високо прецизни и точни средно-габаритни детайли. Струговането е един от най-разпространените методи за обработване чрез рязане. То се осъществява на металорежещи машини - стругове при използване на режещи инструменти - стругар¬ски ножове. Чрез стругуване се извършва остъргване на външни ро¬тационни повърхнини, разстъргване на вътрешни ротационни повърх¬нини, подрязване на челни повърхнинини, отрязване, прорязване на канали, нарязване на резби и обработка на сложни повърхнини. При стругуване главното дви¬жение е въртеливо и се предава на заготовката, а ножът получава подавателното движение, което може да бъде праволинейно или криво-линейно по зададена крива.

Чрез струговане може да се достигне точност на обработка 6 клас и грапавост на обработените повърхнини Ra = 0,63 μm. При използуване на диамантни ножове точността на обработката може да бъде доведена до 5 клас, а грапавостта намалена до Ra = 0,32 μm.

Предимствата на многоосната обработка:

  • цялостна обработка при една установка върху една машина на детайли със сложни обемно-профилни повърхнини;
  • повишаване на производителността чрез съкращаване на времето за обработване;
  • повишаване на точността благодарение на безвибрационната работа;
  • по-добро обслужване на клиентите, тъй като поръчките се изпълняват по-бързо при по-добро качество. Разширява се разнообразието на геометрията на обработваните повърхнини;

Наши клиенти са фирми развиващи дейността си в сферата на производство на машини в селското стопанство, военната промишленост, строителството, производители търсещи прецизни решения в сферата на дизайна, за които изработваме разнообразни по вид и сложност детайли и възли.

 


DMG CTX 510 ecoline

Машината е стругов център с ЦПУ за механична обработка на средно-габаритни детайли. Изключително важна е способността на машината при една установка на материала да извърши както стругови така и фрезови обработки. Това допринася за повишаване качеството на извършените обработки и тяхното повторение в серийна работа.
Тези комплексни обработки и високите скорости както на позициониране така и на рязане намаляват общото производствено време респективно и цената на продукцията.
Системата за управление на машината  SIEMENS 840D  и прецизната точност на позициониране на  механична част позволяват изработката на високо прецизни и точни детайли.

Максимален обработваем диаметър 680 мм
Максимален диаметър над направляващите 465 мм
Максимална дължина 1050 мм
Брой инструменти 12
Отвор на шпиндела Ф76 мм
Максимални обороти на шпиндела 3250 об/мин
Максимална скорост на бързи ходове 30 м/мин