Прототипи и продукти

Мобилната станция Shumcar 300 Deco е предназначена за провеждане на неотложни мероприятия за превенция и дезинфекция на зоните за периметрова сигурност или в ограничени локални ареали, при проявени епидемични случаи на заразяване на хора и епизоотия при домашните животни. 

Мобилната станция е снабдена с моторна бензинова помпа за високо налягане 130 bar при дебит от 10 l/min Резервоарът за дезинфектант е с вместимост от 300 литра, като ефективното време за непрекъсната работа на станцията с едно зареждане е 30 min Дезинфектантът се разпръсква посредством пистолетен струйник за разпръсната и компактна струя с далекобойност 10 - 12m.

Shumcar 300 Deco може да е снабдена и с мобилно разливно устройство, което лесно се монтира на задния капак на автомобила и позволява да се извършва дезинфекция на пътната инфраструктура и прилежащи площи към инфраструктурни обекти. Към оборудването на станцията може да бъдат включени допълнително ръчни манипулатори за дезинфекция, с ръчна бутална помпа и резервоар с вместимост 15 - 20 литра, които се носят на гръб и са предназначени за обработка на трудно достъпни места. Стандартно, гаранционният срок на мобилната станция е 12 месеца, а опционално, с доплащане 24 месеца.  

Shumcar Deco - Mobile System for dizinfectionМобилна базова станция с мачта