Прахово боядисване

Разполагаме с поточна линия за прахово боядисване на метални изделия с максимални размери 3000/1500/500 мм. Инсталацията, с която разполагаме осигурява висококачествено обезмасляване и прахово боядисване на различни метали - алуминий, стомана и поцинковани детайли. Линията е много подходяща за боядисване на серийни детайли, като капацитетът й позволява големи обеми за кратки срокове.

Праховото боядисване е най-подходящият метод за боядисване и защита на метални изделия. Методът е с доказани предимства пред мокрото боядисване. Предимствата са от функционална и естетическа гледна точка. От функционална страна се гарантира надеждна анти-корозионна защита на металните повърхнини при различни условия на експлоатация, гарантира се добър слой на покритие при детайли със сложна конфигурация, позволява равномерност при покритие на големи серии детайли.

Праховото боядисване е и много по-устойчиво на удар и надраскване. От естетическа страна се получават красиви повърхности с желаното ниво на гланц, с възможност за релефни ефекти, неонов и луменисцентен ефект и много други. Прахово боядисаните елементи имат по-малко разлики във външния вид между хоризонтално или вертикално боядисани повърхности в сравнение с течно боядисани елементи. Богата гама от специални ефекти е лесно постижима, което е невъзможно за постигнане с други процеси на боядисване. Друго важно преимущество на метода прахово боядисване е безвредният технологичен процес и покриване на европейските екологични норми за производство.