Тръбоогъване

3D -Тръбоогъваща машина (тръбогиб) с капацитет на огъване на кръгли метални тръби до Ø 80 mm и дебелина на стената до 2,5 mm за цветни метали и 2 mm за неръждаеми и черни тръби. Програмно се настройват разстоянията между съответните закръгления, като огъването е възможно да се осъществява в различни равнини по продължение на дължината на тръбата. В отвора на тръбата в зоната на огъване има дорник, който не позволява смачкване на тръбата.

Тръбоогъваща машина с която разполагаме CANSA MAKINA PIPE BENDING CNC 80 R3 е с цифрово управление и капацитет на огъване на метални тръби до Ø 80 mm с  дебелина на стената до 2,5 mm за цветни метали и 2 mm за неръждаеми и черни тръби. Машината позволява сгъването на тръби по дъга от различни радиуси или друга крива под различни ъгли и в различни равнини. Дава възможност за обработка както на стандартно огъване, така и на определени нестандартни форми и размери на тръбите.

Тръбоогъването е процес, чийто продукти намират широко пиложение в производството на автомобили, трактори, самолети, металорежещи и други машини.CANSA MAKINA PIPE BENDING CNC 80 R3

Тръбоогъваща машина с капацитет на огъване на метални тръби до Ø 80 mm и дебелина на стената до 2,5 mm за цветни метали и 2 mm за неръждаеми и черни тръби.

Производител Cansa Makina
Модел CNC 80 R3
Тип на машината CNC
Диаметър на тръбата, до Ø mm 80
Дебелина на стената цветен метал, mm 2.5
Дебелина на стената стомана, mm 2
Скорост на огъване, m/min 6 m/min